Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Energiebesparing rond Clean rooms / VSK

Donderdag 4 februari van 10h00-12h30 

VSK - Marijkezaal – Jaarbeurs Utrecht 

De energiekosten van clean rooms en operatiekamers zijn aanzienlijk hoger dan van kantoorruimtes. Het hoge aantal luchtwisselingen (air change ratio’s) en de hoge eisen die gesteld worden aan de luchtkwaliteit en -condities zijn hier debet aan. In een minisymposium staan we stil bij de laatste inzichten op besparingsgebied. Nadat een uitsplitsing van de kosten is gegeven volgt een presentatie van de impact van normen op het energiegebruik. Vervolgens presenteren leveranciers welke nieuwe technieken beschikbaar zijn om de kosten te drukken. Het minisymposium richt zich vooral op beheerders van clean rooms en operatiekamers en energie-coördinatoren. Daarnaast zullen ook het bevoegd gezag en energie-adviseurs interesse hebben in de mogelijkheden. Dit jaar zullen namelijk veel bedrijven en ziekenhuizen te maken hebben met de verplichting van een energie audit in het kader van convenanten of de Energy Efficiency Directive. Het minisymposium is een co-productie van het Platform Industriële Warmte en de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). De deelnemers krijgen na afloop een broodje. Deelnemers dienen zich aan te melden voor zowel de bijeenkomst als voor de VSK.

10.00 Introductie VCCN (Philip van Beek)  

10.05 Introductie Platform Industriële Warmte (Jan Grift) 

10.10 Wat zijn de energiekosten rond clean rooms en operatiekamers? (Jan Grift, Energy Matters BV) 

10.35 Welke ruimte bieden normen om het energiegebruik terug te dringen?             (André van Tongeren, Aero-dynamiek BV) 

11.00 Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HVAC? (Peter Bertrand, COFELY GDF-SUEZ) 

11.30 Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van filters? (Frans van Noord, Camfil BV) 12.00 Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van luchtbevochtiging? (Ron Brands, Cumulus BV) 

12.30 Afsluiting, napraten met een broodje

Deelnamekosten zijn € 25,- excl BTW. 

Bij overschrijding van de zaalcapaciteit krijgen leden van de doelgroep voorrang. 

Bij annulering binnen een week voor datum worden de kosten wel in rekening gebracht.