Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Kort nieuws

- Hoge Temperatuur Warmteopslag

Op 31 januari 2019 organiseert het Platform een excursie met lezingen rond het thema Hoge Temperatuur Warmteopslag.

De excursie gaat naar de recent opgeleverde warmtebatterij van EnergyNest op het terrein van ENCI te Rotterdam.

Voor meer informatie zie agenda.

 

- symposium over restwarmtevalorisatie in industriële processen

23-24 mei 2016 te Kortrijk (Be)

Thema's:

- Warmtepompdrogers

- Ontwikkeling op het gebied van hogetemperatuurwarmtepompen

- Warmte- en koudeopslag in discontinue industriële processen

programma en inschrijving

 

 

- Hoge Temperatuur Warmtepompen 25 september te Soest

Op 25 september is een bijeenkomst met als thema industriële warmtepompen [programma].

 

- Bijeenkomst WKK flexibiliseren of in de mottenballen op 3 juni.

De bijeenkomst over WKK werd goed bezocht. De sheets en de conclusies zijn te vinden onder [Verslag].

 

- Ontwikkeling Hoog Temperatuur Warmtepomp in België

Caloritum ontwikkeld samen met de universiteit van Gent een hoogtemperatuur chemische warmtepomp die restwarmte in de range 75-150 oC op kan peppen naar 200 oC. Het systeem is gebaseerd op omzetting van adenosinedifosfaat (ADP) in trifosfaat (ATP). Momenteel zoekt men financiering voor een pilot van 500 kW.

zie http://www.c2w.nl/chemische-restwarmtewisselaar.348328.lynkx

 

 

 

Deelnemers platformbijeenkomst voor de "afleverset" van de warmtelevering

- Kennisuitwisseling over Smart Steam Grids geslaagd

Op maandag 17 maart vond de bijeenkomst over Smart Steam Grids plaats gevolgd door een bezoek aan de installatie die HVC en DuPont te Dordrecht verbindt. Op de groepsfoto is achter de deelnemers de stoom-stoom warmtewisselaar te zien (de grote cilinder van ca 10 meter hoog). De vijf dekken links daar van worden gebruikt voor de voorverwarming van condensaat, de kleppen en veiligheden alsmede de toekomstige tie ins van het stadwarmtenet. De leidingbrug met stoom- en condensaatleiding (links) brengt de oververhitte stoom van 40 bar naar Dupont en voert het afgekoelde condensaat van 140 oC retour naar HVC. Door de gescheiden systemen kan ieder bedrijf haar eigen stoom kwaliteit handhaven. De afstand die overbrugd wordt is circa 800 meter. Binnenkort kunt u op deze site de presentaties terugvinden.

 

- Stoomkoppeling tussen HVC en DuPont op 6 maart officieel in gebruik genomen.

Op 6 maart is door Paul Meyers, Dion van Steensel en wethouder Harry Wagemakers de stoomkoppeling tussen HVC en DuPont officieel in gebruik genomen. Door de koppeling maakt DuPont een goede stap richting Duurzaamheid, realiseren beide partijen een hogere betrouwbaarheid van het systeem en blijft er onder de streep nog wat geld over. De investering bedroeg rond de 8 miljoen euro.  Hier onder is het aandenken weergegeven dat alle aanwezigen meekregen.

 

 

- Nieuwe warmtepomp levert ook stoom

ECN, Bronswerk Heat Transfer en IBK hebben een warmtepomp ontwikkeld voor de papierindustrie die ook stoom produceert. Het gekozen koudemiddel levert een voldoende temperatuur op bij acceptabele drukken. Deze baanbrekende ontwikkeling maakt de weg vrij voor restwarmtebenutting in de industrie aangezien stoom nog steeds de favoriete warmtedrager is. zie Persbericht

 

- Carnot beslecht met ultrakritische CO2 hoge temperatuur warmtepomp

Airview importeert sinds kort de Enerblue warmtepomp uit Italië die speciaal bedoeld is om vanuit restwarmte koud water op 90 oC te brengen. De COP is hoger dan je op basis van Carnot zou verwachten. Deze warmtepomp maakt namelijk gebruik van de "gliding temperature" van Lorentz. Aangezien de CO2 boven het kritische punt wordt samengeperst neemt de temperatuur van het koudemiddel af in de condensor. Dit in tegenstelling tot het Carnot proces, waarbij de temperatuur constant blijft. Het gevolg is dat er minder compressiearbeid nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te leveren. Voorwaarde is wel dat er een voldoende lang temperatuurtraject is, bijvoorbeeld bij de opwarming van koud water. De zuigercompressoren zijn voldoende zwaar om een druk van 40 bar te halen bij een temperatuur van ruim 90 oC. Een ontwikkeling die ook voor de industrie interessant is. Het warmtevermogen is 90 kW.