Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Agenda

Thema : Stoom leverende Warmtepompen, donderdag 26 september Remscheid (D)

Welke mogelijkheden heeft de industrie om vanuit restwarmte stoom te produceren? We gaan het zien bij Viking Heat Engines in Remscheid waar een warmtepomp draait die tot 160 °C warmte kan leveren. René Waggeveld vertelt over de mogelijkheden die turbocompressoren bieden. Christof Fleischmann van Spilling over piston steam expanders. BlueTerra presenteert het potentieel aan restwarmtegebruik en welke alternatieven er nog meer zijn.

agenda

aanmelden

 

Thema : HT Warmteopslag, donderdag 31 januari 12.00 - 18.00 uur ENCI Rotterdam

Welke mogelijkheden heeft de industrie om warmte boven de 100 °C op te slaan?

Voor het balanceren van vraag en aanbod van warmte heeft de industrie behoefte aan systemen waarmee hogetemperatuurwarmte kan worden opgeslagen. Voor temperaturen net boven de honderd graden kan gedacht worden aan een waterbuffer. Voor hogere temperaturen moet gedacht worden aan thermische opslag in beton, Phase Changed Materials of chemische opslag van warmte. Al deze technieken komen aan bod in een drietal lezingen. Daarna vindt een bezoek plaats aan de onlangs opgestarte warmtebatterij van EnergyNest op het terrein van ENI te Rotterdam.

agenda

aanmelden

 

Thema : CCS in de industrie dinsdag 23 Januari 2018 12.00-18.00 Delft

Welke mogelijkheden heeft de industrie om CO2 af te vangen, op te slaan en/of nuttig in te zetten?

Naast energiebesparing, elektrificatie, biomassa, waterstof en geothermie zet de overheid ook in op de afvangst van CO2. Welke mogelijkheden heeft de industrie rond stoomketels en warmtekrachtinstallaties? In een middagsessie worden de mogelijkheden op een rij gezet. Gastheer is Circular Energy, die afgassen van een STEG op de Noordzee wil afvangen en injecteren in de bodem. Ook andere technieken komen aan bod zoals elektrolyse en nuttig gebruik van CO2.

agenda

aanmelden

 

 

 

Thema : Bijeenkomst Olidiapeel : Groene stoom voor de industrie

Koplopers aan het woord over groene stoom in de industrie. 

Meer weten over ultradiepe geothermie, pyrolyseolie of houtstook? Kom naar ons seminar op 12 september in Odiliapeel met de eerste praktijkvoorbeelden en de nieuwste ontwikkelingen.

Nieuwe toevoeging aan het programma: FrieslandCampina!

Programma

12.00-12.30 Ontvangst met broodjes

12.30-15.30 presentaties:

Stoom voor Akzo, Vredestein en Grolsch

Restwarmte Akzo voor warmtenet Hengelo Leendert Tamboer, Twence Hengelo

Ultradiepe geothermie concept XL Egbert Klop, Industrial Energy Experts

Pyrolyseolie in de stoomketel Gerhard Muggen, BTG Bioliquids

Ervaring met groene stoom Rudi van der Arend, FrieslandCampina

Stoom uit snoeihout voor Peka Kroef Jan-Willem Steyvers, Attero

15.30-16.30 bezichtiging biocentrale Attero

De biocentrale van Attero produceert stoom voor de nabijgelegen aardappelverwerker Peka Kroef.

deelnamekosten : € 195,-,

aanmelden

 

Thema : Excursie Emmtec : balanceren met stroom en stoom

Donderdag 9 Maart 2017

Nulde - Emmen - Nulde  

10.00 - 18.00 uur

lees verder

 

Thema: Energiebesparing rond clean rooms en OK's

donderdag 4 februari 2016 10.00-12.30

Utrecht - Jaarbeurs - VSK Marijkezaal

lees verder


Thema: Power to heat met dampcompressie    

dinsdag 2 juni 2015 vanaf 13.30u met excursie

Bronswerk Heat Transfer - Nijkerk gld, 033 245 2555 (naast station Nijkerk)

lees verder

Thema: Kansen en knelpunten voor de introductie van Hoge Temperatuur Warmte Pompen (HTWP).

donderdag 18 juni 2015 vanaf 12.00u, Antropia Driebergen (naast station Driebergen-Zeist)

lees verder

 

Power to heat 2 juni

Als de elektriciteitsprijs laag is in verhouding van de gasprijs, dan is het interessant om zoveel mogelijk elektriciteit in te zetten voor warmteproductie. Met weerstandsverwarming is dat al enkele uren per jaar rendabel. Met warmtepompen met een voldoende hoge COP al het gehele jaar door. Voor temperaturen tot 110 á 120 ºC kunnen warmtepompen met koudemiddelen als iso-butaan worden ingezet. Daarboven is waterdamp het aangewezen koudemiddel. Bij indampers wordt al jaren MVR (Mechanical Vapor Recompression) toegepast. Met een temperatuursprong van een graad of tien zeer rendabel. Wanneer je van een restwarmtestroom stoom wil maken is de benodigde temperatuursprong groter. Hiervoor ontwikkelt Bronswerk Heat Transfer een warmtepomp die nu in opbouw is. Tijdens de meeting wordt ingegaan op de tariefontwikkelingen, de mogelijkheden van open loop warmtepompen met stoom-gasmengsels en deze nieuwe warmtepomp. Na afloop bezichtigen we de fabriekshallen waar deze warmtepomp in aanbouw is en discusseren we over de toepassingsmogelijkheden.    

[programma]

Kansen en knelpunten voor de introductie van Hoge Temperatuur Warmte Pompen 18 juni

In opdracht van RVO loopt er momenteel een opdracht om de kansen en knelpunten van de introductie van Hoge Temperatuur Warmtepompen en damp(re-)compressie in kaart te brengen. Daartoe is bij een aantal middelgrote bedrijven een restwarmtescan uitgevoerd om de meest kansrijke plaats voor toepassing van een warmtepomp te bepalen. De resultaten van deze scans en de conclusies ten aanzien van de haalbaarheid worden op deze bijeenkomst gepresenteerd. Een aantal van de deelnemende bedrijven zal hun specifieke case nader toelichten. De deelnemers aan het onderzoek zijn FujiFilm, Akzo Nobel, Trobas, Arla Foods, Huhtamaki, Givaudan, TCKI en Cosun.