Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Emissies

In 2016 en 2017 gaat er nogal wat veranderen in de emissie-wetgeving voor stookinstallaties. De Nederlandse wetgeving (activiteitenbesluit) volgt daarmee de Europese richtlijnen op dit gebied. Hoe gaan bedrijven daar in de praktijk mee om? Bij een bedrijfsbezoek aan een bedrijf met NOx afvangst worden ervaringen en visies op dit gebied uitgewisseld. Suggesties voor sprekers zijn welkom.