Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Flexibilisering WKK

Thema: Hoe zet je WKK flexibeler in…   

Woensdag 10 december 2014 vanaf 12h00 bedrijfsbezoek, 13.00 u presentaties

Prominent - Groeneweg 75a, ’s Gravenzande (Tussen Delft en Hoek van Holland)

Hoe zet je WKK flexibeler in WKK in de industrie heeft het moeilijk. De lage spark spread bij een relatief hoge gasprijs zorgt er voor dat de rentabiliteit van WKK in de industrie onder druk staat. Echter de groeiende omvang van duurzaam vermogen, zeker als de plannen van het SER Energieakkoord doorgaan, zorgen voor een toenemende behoefte aan flexibel vermogen en daarmee een toenemende volatiliteit van elektriciteitsprijzen. Dat biedt kansen voor WKK als die flexibel kan worden ingezet. Deze bijeenkomst gaat in op het flexibeler maken van een industriële WKK en het optimaliseren van de inkomsten met deze flexibiliteit.   Hoe zet je WKK flexibeler in   

Programma:    

12.00u Ontvangst bij Prominent voor het bedrijfsbezoek, toelichting wijze waarop de flexibiliteit van de WKK op de markt wordt ingezet en bezichtiging van de installatie, Prominent, Ferdi Elswijk   

13.00u Ontvangst en inlooplunch   

13.30u Welkomstwoord, Jan Grift, Energy Matters     

13.45u Een groeiende behoefte aan flexibel vermogen; waar gaat de markt heen? Stijn Schlatmann, Energy Matters   

14.15u Afgassenketel flexibiliseren, hoe doe je dat? Rob Hassing, NEM Energy b.v.   

15.00u Koffie/thee pauze   

15.30u Flexibele inzet WKC Sabic met Advanced Process Control.l, Rein de Jonge, Sabic 

15.45u Het verkopen van flexibel vermogen, hoe doe je dat?, Robert Willemsen, Powerhouse   

16.30u Netwerkborrel

Kosten:

Kosten deelname 300,-.

Bedrijven met een WKK 150,-

Leden Cogen Nederland en deelnemers MJA 135,-

Alle bedragen exclusief BTW. 

Bij afmelding tot een week voor datum worden geen kosten in rekening gebracht, daarna het volle bedrag.

[aanmelden]