Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Power to Heat

Als de elektriciteitsprijs laag is in verhouding van de gasprijs, dan is het interessant om zoveel mogelijk elektriciteit in te zetten voor warmteproductie. Met weerstandsverwarming is dat al enkele uren per jaar rendabel. Met warmtepompen met een voldoende hoge COP al het gehele jaar door. Voor temperaturen tot 110 á 120 ºC kunnen warmtepompen met koudemiddelen als iso-butaan worden ingezet. Daarboven is waterdamp het aangewezen koudemiddel. Bij indampers wordt al jaren MVR (Mechanical Vapor Recompression) toegepast. Met een temperatuursprong van een graad of tien zeer rendabel. Wanneer je van een restwarmtestroom stoom wil maken is de benodigde temperatuursprong groter. Hiervoor ontwikkelt Bronswerk Heat Transfer een warmtepomp die nu in opbouw is. Tijdens de meeting wordt ingegaan op de tariefontwikkelingen, de mogelijkheden van open loop warmtepompen met stoom-gasmengsels en deze nieuwe warmtepomp. Na afloop bezichtigen we de fabriekshallen waar deze warmtepomp in aanbouw is en discusseren we over de toepassingsmogelijkheden.

[programma]

[aanmelden]