Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Presentaties


Platform Industriële Warmte gestart 

Op 14 November is het Platform Industriële Warmte van start gegaan. Het Platform beoogt de energie-efficiëntie van de Nederlandse industrie op warmtegebied te bevorderen. Daartoe belicht het de nationale en internationale innovaties op het gebied van energiebesparing, duurzame warmte en het gebruik van restwarmte. In de eerste meeting kwamen innovatieve warmtewisselaars aan bod. Na een korte introductie van de initiatiefnemer, Jan Grift van Energy Matters BV, kwamen de verschillende sprekers aan bod met afsluitend een bezoek aan de Suiker Unie. [download presentatie]

Berry van Nunen van SynTherm presenteerde de “direct contact rookgascondensor” van Flu-ace. Een systeem dat de latente warmte terugwint uit de afgassen van systemen als boilers, drogers en natwassers. Een aftapstroom van de schoorsteen wordt in tegenstroom in contact gebracht met koud water. Naarmate dit water kouder is stijgt het rendement. De eindtemperatuur kan desgewenst omhoog worden gebracht door een rookgaskoeler voor te schakelen. Zo kan proceswater of ketelvoedingwater van 10 oC naar 90 oC worden verwarmd. De vermogensrange ligt tussen de 1 – 9 MW.  De terugverdientijd is doorgaans minder dan 3 jaar. [download presentatie]

Harry van Zuthem van NC-Engineering presenteerde een gestandaardiseerde rookgascondensor voor boilers. Dit systeem kan in een bestaande schoorsteen opgenomen worden waardoor de footprint minimaal is. De RVS warmtewisselaarblokken kunnen eenvoudig verwijderd worden voor controle en reiniging. De weerstand van het systeem is laag waardoor geen steunventilator nodig is. NC-Engineering levert ook een systeem met by-pass mogelijkheden waardoor vermogensregeling mogelijk is. Dit systeem is ook geschikt voor dual fuel systemen (aardgas/huisbrandolie). [download presentatie]

Robert Sakko van HeatMatrix legde uit hoe hun kunststof gas/gas warmtewisselaar is opgezet. Door een slimme configuratie van dunne gekoppelde buisjes wordt een vrijwel zuivere tegenstroom gecreerd. Vervuilde vochtige gassen stromen neerwaarts door de buisjes. De op te warmen gasstroom gaat tussen de buisjes omhoog. Vuil hecht slecht aan kunststof zodat de warmtewisselaar schoon blijft. Voor sterk klevende vervuiling heeft HeatMatrix een sproeisysteem ontwikkeld. Het specifieke VO is meer dan 200 m2/m3. De maximale temperatuur is 200 oC, de typische drukval  6 mbar, flow range 5.000-500.000 kg/h. Toepassingsgebieden : boilers, raffinaderijen, ovens, drogers, RTO’s, biomassa en kolenverbranding. [download presentatie]  

Koppe van der Meer van BronswerkHeat Transfer presenteerde het Klarex systeem. Dit is een zelfreinigende vloeistof/vloeistof warmtewisselaar die geschikt is voor sterk vervuilde vloeistoffen. De vervuilde vloeistof wordt in een pijpenbundel omhoog gepompt. Door toevoeging van brokjes glas, metaal of keramiek die tegen de wanden botsen blijven deze schoon. Ze zorgen tevens voor een goede warmteoverdracht. De op te warmen vloeistofstroom gaat in tegenstroom tussen de pijpen naar beneden. De deeltjes worden bovenin de toren afgevangen met een cycloon en weer beneden ingebracht. Er zijn inmiddels tientallen projecten gerealiseerd in onder andere de (petro-)chemie, papierindustrie, zeewaterdestillatie, geothermie en rioolwaterzuivering. [download presentatie]

Marc van Dijk van de Suiker Unie en Gerard van de Graaf van Kapp gingen in op het ontwerpproces van warmterugwinning uit diksap. Het programma van eisen vroeg om inzet van warmtewisselaars in een breed bereik en voor twee doeleinden : afkoeling van diksap tijdens de bietencampagne en opwarming er van tijdens de periode daarna. Daar komt bij kijken dat de viscositeit van diksap extreem varieert met de temperatuur. Na een gemeenschappelijk ontwikkelingstraject is het systeem naar alle tevredenheid in bedrijf genomen. Voor ieder temperatuurtraject zijn andere warmtewisselaars gekozen. Daarnaast is een mogelijkheid ingebracht om van stromingsrichting te wisselen om verstopping te voorkomen. 

Onder normale omstandigheden kan de temperatuur van het diksap tot op een nauwkeurigheid van tienden van graden worden geregeld. Suiker Unie heeft met het project het stoomgebruik aanzienlijk verlaagd en daarmee een stap verder gezet op haar weg naar duurzaamheid. Na afloop van de lezingen vond de bezichtiging en uitleg plaats van het productieproces. Ook de warmtewisselaars werden bekeken. Een ruim opgezette fabriek waar de medewerkers en coöperatieve eigenaren met  recht trots op mogen zijn. [download presentatie]

Een aantal bevlogen vrijwilligers, medewerkers van de Suiker Unie, liet tot slot de machines zien waarmee de suiker Unie ruim honderd jaar geleden is opgestart. De topstukken uit de gesaneerde fabrieken zijn opgepoetst en weer draaiend gemaakt. Zo is een uniek museum ontstaan dat gepaard met veel lawaai de werking laat zien van pompen, motoren en turbines. Het grootste object, een stoomturbine van 100 ton gietstaal,  is door speciaal vervoer op haar plaats gezet.   Al met al een dag die aan haar doelstelling, het uitwisselen van ervaringen op het gebied van industriële warmte, ruim heeft voldaan.