Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Organic Rankine Cycle

Rond een bezoek aan een warmtekrachtsysteem op basis van een Organic Rankine Cycle worden een aantal lezingen gepresenteerd over de laatste stand der techniek op het gebied van elektriciteit uit (laag temperatuur) warmte. Suggesties voor lezingen zijn welkom.