Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Flexibilisering WKK 10 december 2014


Flexibilisering Warmtekracht Thema: Hoe zet je WK flexibeler in? 
Datum : Woensdag 10 december 2014 
Locatie : Prominent ’s Gravenzande  

PROGRAMMA

12.00 uur   Ontvangst bij Prominent voor het bedrijfsbezoek, toelichting wijze waarop de flexibiliteit van de WKK op de markt wordt ingezet en bezichtiging van de installatie, Ferdi van Elswijk - Prominent 
13.00 uur   Ontvangst en inlooplunch   
13.30 uur  Welkomstwoord, Jan Grift - Energy Matters     
13.45 uur   Een groeiende behoefte aan flexibel vermogen; waar gaat de markt heen? Stijn Schlatmann - Energy Matters   
14.15 uur   Afgassenketel flexibiliseren, hoe doe je dat? Rob Hassing - NEM Energy b.v.   
15.00 uur   Koffie/thee pauze   
15.30 uur   Flexibele inzet WKC Sabic met Advanced Process Control.l, Rein de Jonge - Sabic 
15.45 uur   Het verkopen van flexibel vermogen, hoe doe je dat?, Robert Willemsen - Powerhouse   
16.30 uur   Netwerkborrel 

 

Welkomstwoord – Jan Grift Energy, Matters BV 

Het Platform Industriële Warmte is opgericht met als doel kennisuitwisseling tussen industriële bedrijven op het gebied van warmte. Het Platform is één van de initiatieven van Energy Matters BV. 

Een groeiende behoefte aan flexibel vermogen – Stijn Schlatmann, Energy Matters BV 

Het Energy Moritorder forcast model van Energy Matters BV laat zien dat de behoefte aan flexibel vermogen door de groeiende inzet van zon en wind alsmaar toe zal nemen. Bij voldoende wind zal in 2024 geen kolencentrales meer bij staan in de weekends. Er zijn zelfs momenten van overcapaciteit. Dit betekent dat er kansen zijn voor wkk’s die flexibel in kunnen spelen op de fluctuaties in de markt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor power to heat en dergelijke.

Afgassenketel flexibiliseren, hoe doe je dat? - Rob Hassing, NEM Energy b.v.   

NEM Energy BV speelt in op de behoefte aan flexibilisering door in het ontwerp  de thermische spanningen bij aanwarmen en afkoelen van ketels te minimaliseren. Bijvoorbeeld door de toepassing van meerdere kleinere drums in plaats van een enkele. Zo is in El Segundo een gasturbine gebouwd die 150 MW opbouwt in 10 minuten vanaf koude start. Door een STEG om te bouwen op koudluchtbedrijf kan gekozen worden voor volledig warmtebedrijf of volledig elektrisch bedrijf. 

Flexibele inzet WKC Sabic met Advanced Process Control.l - Rein de Jonge, Sabic 


 Met behulp van advanced process control technieken is Sabic bezig om haar STEG te flexibiliseren. De STEG bestaat uit een tweetal gasturbines met bijstookmogelijkheden. Uit monitoringgegevens is een regelmodel ontwikkeld waarmee het systeem optimaal op de gewenste output ingeregeld kan worden. De bereikte regelsnelheid is 1 MW/minuut. Het afblazen van stoom wordt er mee voorkomen. Ook is de overshoot aan elektriciteitsproductie waardoor onbalanskosten worden vermeden.

Het verkopen van flexibel vermogen, hoe doe je dat? -Robert Willemsen, Powerhouse 

Powerhouse, zelfstandig onderdeel van RWE, verzorgt de handel in stroom op de termijn, dag- en onbalansmarkt voor bedrijven. Binnen de tuinbouw hebben ze 60% van de markt. Steeds meer industriële bedrijven schakelen powerhouse in om op de markt optimaal gebruik te maken van de geboden flexibiliteit. Klanten kunnen zelf aangeven binnen welke marges geopereerd mag worden. Introductie Prominent – Ferdi van Elswijk

Prominent is een tuinbouwcorporatie met 36 teeltbedrijven en een gezamenlijk areaal van 271 ha. Er zijn 5 energiecoördinatoren in dienst die de in- en verkoop van energie verzorgen maar ook de deelnemende bedrijven ondersteunen bij besparingsmaatregelen. De bezochte locatie aan de Groeneweg heeft naast twee gasmotoren ook warmtepompen. De semi gesloten kassen leveren hier warmte aan een woonwijk.