Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Elektriciteit uit warmte

Bij grote hoeveelheden restwarmte van een voldoende temperatuurniveau kan bij het gebrek aan inzetmogelijkheden gedacht worden aan elektriciteitsproductie. Hier zijn verschillende technieken voor beschikbaar:


Borstel stoomturbine

Micro stoomturbine

Organic Rankine Cycle

Stirlingmotor

Thermo akoestische warmtemotor

Kalina cycle

Thermocell


BESCHRIJVINGEN


Borstel stoomturbine

Technopa uit Oostenrijk (Wenen) levert flexibele borstel-stoomturbines die geschikt zijn voor de expansie van natte stoom, ideaal voor restwarmtebenutting. De capaciteit van de grootste systemen is 20 ton/h. De maximale temperaturen en drukken zijn respectievelijk 350 oC en 35 bar(a), levering tot 600 kWe.  De ondergrens in capaciteit is 1,1 ton/h.


 


Green Turbine uit Nederland heeft een micro stoomturbine op de markt gebracht van 1,2 kWe. Het systeem kan gevoed worden met oververhitte stoom vanaf 130 oC. Green turbine werkt momenteel aan een systeem van 15 kW. Op youtube is een filmpje van de test te zien.


Thermocell

Een thermocell zet direct restwarmte om in elektriciteit via thermionische omzetting. Vaak is het een combinatie van natuurkundige processen zoals beschreven door Seebeck, Peltier en Thomson (zie wikipedia). De Monash Univerity in Australië heeft een veelbelovend systeem ontwikkeld op basis van vloeistoffen dat geschikt is voor restwarmte tussen de 100-200 oC. Nog in researchfase. Zie Monash

[overige beschrijvingen volgen]