Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Missie

De missie van het Platform Industriële warmte is de energie-efficiëntie van de Nederlandse industrie op warmtegebied te bevorderen. Daartoe belicht het de nationale en internationale innovaties op het gebied van energiebesparing, duurzame warmte en het gebruik van restwarmte.