Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Warmteterugwinning

Warmteterugwinning kan via warmtewisselaars of via warmtepompen plaatsvinden.

Warmteterugwinning via warmtewisselaars kan op een veelheid van technieken ingevuld worden. Hier onder volgt een beschrijving van de meest gebruikte technieken:


vloeistof-vloeistof

platenwarmtewisselaar

buizenwarmtewisselaar

schell and tube warmtewisselaar

gas - gas

buizenwarmtewisselaar

platenwarmtewisselaar

warmtewiel

kruisstroomwarmtewisselaar

heat-pipe warmtewisselaar

recuperatieve warmtewisselaar

glasbuizenwarmtewisselaar

warmtewiel

twin coil

tricklingreactor


vloeistof - gas

finn and tube

radiator


gas - vloeistof

finn and tube

economiser

rookgascondensor

scrubber / regenketel


[beschrijvingen nog nader in te vullen]