Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Thermal Audits

Hoe breng je de mogelijkheden van restwarmtebenutting in kaart? Zijn er alternatieven voor softwarepakketten van Linnhoff March? Wat zijn de ervaringen met Einstein? Bij een bezoek aan een middelgroot bedrijf dat een thermal audit heeft laten uitvoeren wordt ervaring uitgewisseld met de verschillende manieren om een thermal audit uit te voeren. Suggesties voor presentaties zijn welkom.