Inloggen     
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Warmtekracht

Bij de productie van elektriciteit vanuit brandstof komt altijd warmte vrij. Als deze warmte van een bruikbaar temperatuur niveau is spreken we van warmtekracht. Er zijn verschillende technieken beschikbaar:


gasmotoren

stoomturbines

gasturbines

brandstofcellen

PEM

PAFC

MCFC

SOFC

kernreactor


Beschrijvingen

gasmotoren

Gasmotoren zijn verkrijgbaar tot vermogens van circa 10 MWe. 

Zij leveren naast elektriciteit ook warmte vanuit :

- de motorkoeling van 90 a 95 graden Celsius

- de intercoolers van rond de 40 a 50 graden Celsius

- de rookgassen van circa 250 graden Celcius 

Vanuit de rookgassen kan desgewenst ook een bescheiden hoeveelheid stoom worden opgewekt. 

Het elektrisch rendement is 30% voor de kleine gasmotoren van rond de 100 kW tot bijna 50% van de grote gasmotoren.

 Jenbacher J920 van 9,5 MWe / 48,7%


kernreactor

Een batterij die gedurende 30 jaar 500 MW thermisch en 265 MWe levert. Voor kernafval is echter nog steeds geen adequate oplossing gevonden.

In ontwikkeling bij General Atomics.