Inloggen    
 
 
Efficiënte
opwekking en terugwinning
van industriële warmte

Mechanische damprecompressie

Rond een bezoek aan een systeem met Mechanische Damprecompressie worden een aantal lezingen georganiseerd over de laatste stand der techniek. Suggesties voor lezingen zijn welkom. Voorlopige datum : januari 2015.